Emakakaelavähi sõeluuringud

2017 aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule 30-55 aastased ravikindlustatud naised, sünniaastatega  1962, 1967, 1972, 1977, 1982 ja 1987. Uuringutele kutsutakse naisi iga 5 aasta järel.

Emakakaelavähi sõeluuringut teostavad tervishoiuasutused leiad siit 

Kuidas sõeluuringus osaleda?

Nimeline kutse saadetakse postiga rahvastikuregistri aadressile. Kutsutavate nimekiri koostatakse Rahvastikuregistris olevate aadresside alusel. Et kutse saadetakse naiste rahvastikuregistris olevale aadressile, on vajalik kontrollida, kas see on õige. Seda saab teha riigiportaalis. Kui sealsed andmed on ebatäpsed, ei pruugi kõik kutsed kahjuks adressaadini jõuda. Koos paberkutsega genereeritakse ka elektroonne kutse, mis saadetakse E-Tervise patsiendiportaali. Iga kutse saanu saab seda oma saatekirjade alt vaadata.

Kutseid ei saa need naised, kes eelmisel aastal mammograafilisel uuringul juba käisid, kellel puudub kehtiv kindlustuskaitse või kellel on andmekogus mittetäielik aadress (näiteks ainult linna täpsusega). Kutsel on märgitud kõik uuringuid teostavad raviasutused, kuhu saab end uuringule registreerida.

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse. Tervishoiuasutuste kontaktid on leitavad siit. Registreerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Kui registreerite end näiteks aga raviasutuse tasulisele vastuvõtule, tuleb sellega koos tehtavad uuringud (sh PAP-test) tasuda endal ning neid haigekassa tagasiulatuvalt ei hüvita. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Naised, hoolige oma tervisest ja kontrollige end regulaarselt!

Kõik perearstid saavad 2017. aasta veebruaris info, kes nende nimistu naistest sel aastal uuringule kutsutakse. Perearst saab naisi täiendavalt teavitada uuringul osalemise vajalikkusest, samuti vaadata, millisele aadressile on kutse saadetud.

Naistele, kellele on 2016. aastal PAP-test juba tehtud, saadetakse kutsed sõeluuringus osalemiseks aasta II pooles, et uuringutevaheline intervall oleks pikem.

Sõeluuringute kohta on võimalik infot küsida oma perearstilt või vaadata täiendavat infot haigekassa kodulehelt.